1 Eylül 2008 Pazartesi

10 İlginç Vasiyet
En uzun
vasiyetnameyi bırakan Amerika Birleşik Devletlerinin 3. Başkanı Thomas Jefferson. Belgede sahip oldukları ile ilgili talimatlar ve Amerikan Tarihi ile ilgili
düşünceleri yer almış. Bu vasiyetnameye göre Jefferson'un bütün mirasçıları paylarına düşen mirası tek bir şart karşılığında alabilirlermiş: sahibi oldukları köleleri azat etmek.

En onur kırıcı
vasiyetname bir orta çağ çiftçisi tarafından hazırlatmış. Vasiyetinde karısına 100 livre bıracağı belgeleyen çiftçi, karısının tekrar evlenmesi halinde 100 livre daha
almaya hak kazanacağını eklemiş. Bu maddenin açıklaması ise bu paranın kocası olacak fakir adama gerekeceğiymiş.

Tarihi önemi olan
vasiyet William Shakespeare'e ait olanı. Yazar oldukça fazla teferruata girerek bütün varlığı hakkında-mobilyalarından ayakkabısına-tek tek talimatlarda
bulunmuş. Diğer yandan bu vasiyetname William Shakespeare'e ait yegane denebilecek resmi belgedir.

En kısa
vasiyetname Londra'lı bir bankacıya ait. Vasiyetnamede sadece "Kuruşuna kadar battım" yazıyormuş.

En edepsiz
vasiyetnameyi Marcel'li bir ayakkabıcı yazmış. Vasiyetname 123 kelimeden oluşuyormuş ve bunlardan 94'ü topluluk önünde(hangi çevrede olursa olsun)
söylenemeyecek kadar edepsizmiş.

En anlaşılması zor
vasiyeti yazan ünlü fizikçi Nils Bor'un laboratuvar çalışanı olmuş. Vasiyetinde o kadar çok spesifik terimler kullanmış ki söylemek istediklerini çözmek için mirasçıları uzman dil bilimcilerinden yardım almak zorunda kalmışlar.

En çok nakit para
vasiyeti (500.000.000 USD) Henri Ford'a ait. Bu meblanın 4157 okul ve yardım vakıfları arasında bölüştürülmesini vasiyetinde belirtmiş.

En bilinen
vasiyetname Alfred Nobel'e ait. Mirasçıları tarafından tartışılan vasiyetnamesine göre; 500.000 kron mirasçılarına, geriye kalan 30.000.000 kronu da Nobel ödül
fonuna bırakmış.

En gizli
vasiyetname M. Rothschild'e aitmiş. Belgede "varlığımın her türlü dökümü yapılması, yayınlanması, hukuken irdelenmesini kesinlikle yasaklıyorum..." yazıyormuş
bu nedenle Rothschild'in varlığının gerçek boyutları bu güne kadar gizli kalmış.

Hayvan'a bırakılan en büyük
mirasın şaşkınlık verici aptalca bir hikayesi var. Milyoner ve sinema prodüktörü olan vasiyet sahibi Roger. D. bütün parasını(yani 65.000.000 USD) sevgili köpeği
Maximillian'a bırakmış. Mahkeme bu vasiyeti kanuni kabul etmiş çünkü sahibi ölümünden önce köpeğinin bütün belgelerini bir insanmış gibi düzenlemiş.
Roger D. karısına sadece 1 cent bırakmış. Ancak milyonerin karısı köpeğin sözü geçen belgelerini kullanarak onunla evlenmiş ve bütün mirasın sahibi olmuş.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder